Milieu en duurzaamheid

Ook Niels Autowas voelt zich verantwoordelijk voor een schoon milieu en een duurzame wereld. Daarom werken wij met een maximaal milieuvriendelijk autowasconcept.

Om te beginnen: onze wasstraat verbruikt veel minder water dan u bij een gemiddelde thuiswasbeurt. Thuis gebruikt u makkelijk 75 liter om uw auto met de hand te wassen en te spoelen. Niels Autowas verbruikt niet meer dan 5 tot 10 liter leidingwater per volledige wasbeurt.

Daarnaast gebruiken wij alleen milieuvriendelijke was- en glansmiddelen. Vuil waswater wordt bovendien grondig gezuiverd voordat het wordt afgevoerd naar het riool. Reststoffen worden opgeslagen en periodiek afgevoerd door een bedrijf dat voldoet aan alle eisen op milieugebied.

Vuil dat aan de auto kleeft en mogelijk vervuilend is, kan meekomen met het waswater. Niels Autowas vangt dit vervuilde water gescheiden op in een speciale vloerbuffer. Zo komen bijvoorbeeld olie- benzine- en vetresten nooit in het oppervlaktewater of riool terecht.

Tot slot zijn alle materialen en onderdelen die Niels Autowas gebruikt in de wasstraat kwalitatief hoogstaand en daardoor duurzaam in gebruik. Onderdelen worden alleen vervangen als het niet anders kan. Reparatie heeft onze voorkeur, zodat we zo min mogelijk hoeven weg te gooien.